ติดต่อ :

Tel

,

,


Support
ตั้งศาลบวงสรวง
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


www.ตั้งศาลบวงสรวง.com

ก่อนอื่นขอชี้แจงว่า ข้าพเจ้ามิได้เป็นพราหมณ์โดยชาติกำเนิดของสกุลพราหมณ์ ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียน มีความสนใจในศาสตร์วิชาความรู้ด้านพิธีกรรม จึงหาความรู้จากครู อาจารย์ ตามเทวสถานและพระเถราจารย์หลายรูปและจากตำราโบราณ จนมีความ ชำนาญประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ประกอบพิธีได้เป็นที่ไว้วางใจ

ตรงตามศาสตร์ ไม่กำหนดค่าพิธี
จัดพิธีตามงบลูกค้า ไม่มีขั้นต่ำ

โทร. 065-825-5464

 

"พิธีการไหว้ครู ตามสถาบัน การศึกษาต่างๆ การพิธีการไหว้ครูในพิธีบวงสรวงตามสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น ก็เพื่อการแสดงมุทิตาจิต แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันนั้นๆ และเพื่อให้บังเกิดเป็นขวัญกำลังใจ แก่นักศึกษาในสถาบันนั้นๆ"

อาจารย์ธนทร บุญฤทธิ์ อาศมปู่แฝง

"การพิธีการถอนศาล อันดับแรก ต้องมีพิธีการในการขออนุญาต ขอขมากรรม ต่อตัววิมานหรือศาลนั้นๆ เสียก่อน อันดับสอง ท่านจะต้องเลือกครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสรรพศาสตร์ในวิชาการนั้นๆ"

อาจารย์ธนทร บุญฤทธิ์ อาศมปู่แฝง

"พิธีกรรมบวงสรวงในพิธีการบวงสรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีพุทธาภิเษกหรือพิธีเทวาภิเษกตามสถาบันหรือสถานที่ต่างๆ วัดวาอาราม การกระทำพิธีบวงสรวงนี้ กระทำเพื่อให้เทพยดาเจ้าท่านใด้ รับรู้รับทราบ และเสด็จมาอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทางเจ้าภาพก็ดี หรือสถานที่ต่างๆก็ดี ให้จัดได้มีขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าภาพและผู้ทำการบวงสรวงนั่นเอง"

อาจารย์ธนทร บุญฤทธิ์ อาศมปู่แฝง

"การตั้งศาลพระพรหม พระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ในเขตธรณีสถานนั้นๆ และให้บรรดาลให้กิจการของผู้ตั้ง เจิริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย"

อาจารย์ธนทร บุญฤทธิ์ อาศมปู่แฝง

 

วิธีการจองคิวทำพิธี

วิธีการจองคิวทำพิธี

1. โทร 065-825-5464 (ตลอด 24ชม.) หรือ Line ID : 0814855431
2. นัดวันเวลา ดูสถานที่หน้างาน เพื่อให้อาจารย์สำรวจพื้นที่ตั้งศาลที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของให้มากที่สุด (กรุงเทพและปริมณฑล ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ต่างจังหวัดคิดตามระยะทางค่ารถครับ)
3. กำหนดวันเวลาและที่ตั้งศาลเพื่อประกอบพิธีจริง
4. ของประกอบในวันพิธีจัดงบตามลูกค้ากำหนด ไม่มีขั้นต่ำ (สามารถแจ้งอาจารย์ได้ หากท่านต้องการเน้นเรื่องใด เช่น บ้านพักอาศัย ต้องการเน้นเรื่อง ความสงบสุขอยู่แล้วดีขึ้นเจริญขึ้น หรือ โรงงาน/บริษัท ต้องการเน้นเรื่อง ความเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น เฮงๆ)

หมายเหตุ : รบกวนโทรจองคิวเพื่อให้อาจารย์จัดตารางจองเวลาให้ เนื่องจากหากกระชันชิดเกินเกรงว่าคิวอาจารย์จะไม่ได้
หมายเหตุ : สำคัญมากที่อาจารย์ต้องเข้าไปดูสถานที่ก่อนเนื่องจาก ถ้าตั้งศาลตามอำเภอใจไม่ถูกต้องตามศาตร์อาจจะไม่ดี เพื่อให้เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าของบ้านเองแนะนำให้ปรึกษาอาจารย์ก่อนครับ)

Section1 - ตั้งศาลพระภูมิ,ตายาย บริษัท Adcomat (Siam) Co.Ltd

ตั้งศาลพระภูมิ,ตายาย บริษัท Adcomat (Siam) Co.Ltd

Section2 - ตั้งศาลพระภูมิ,ตายาย บ้านคุณชายสุขุมพันธ์
 

ตั้งศาลพระภูมิ,ตายาย บ้านคุณชายสุขุมพันธ์

 

Section3 - บวงสรวงพระพรหม บจก.สมาร์ทเอเซีย

บวงสรวงพระพรหม บจก.สมาร์ทเอเซีย

Section4 - ตั้งศาลพระพรหม บริษัทโอลิมปัสส (ประเทศไทย)จำกัด

ตั้งศาลพระพรหม บริษัทโอลิมปัสส (ประเทศไทย)จำกัด

Section5 - พิธีตั้งศาาลพระพรหม,พระภูมิ,ตายาย บริษัท เอส.เค.สตีล แอนด์ คอนกรีตเวิร์คจำกัด

พิธีตั้งศาลพระพรหม,พระภูมิ,ตายาย บริษัท เอส.เค.สตีล แอนด์ คอนกรีตเวิร์คจำกัด

Section6 - บวงสรวงพระเจ้าตากสิน

บวงสรวงพระเจ้าตากสิน

Section7-พิธีถอนศาล

พิธีถอนศาล

section8 -ตั้งศาลพระพรหม,ตายาย บ.โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งศาลพระพรหม,ตายาย บ.โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

section9 -ตั้งศาลพระภูมิลตายาย สปป.ลาว

ตั้งศาลพระภูมิลตายาย สปป.ลาว

section10 -ตั้งสาลพระพิฆเนศ

ตั้งสาลพระพิฆเนศ

section12 -บรวงสรวง บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย)จำกัด

บรวงสรวง บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย)จำกัด

section13 - บรวงสรวงปลุกเสกพระ ณ.วัดหงษ์ทอง

บรวงสรวงปลุกเสกพระ ณ.วัดหงษ์ทอง

section14 -บรวงสรวงพระพรหม บจก.เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล

บรวงสรวงพระพรหม บจก.เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล

section15 -บรวงสรวงพระพรหม,พระภูมิ,ตายาย บริษัทเคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้งจำกัด

บรวงสรวงพระพรหม,พระภูมิ,ตายาย บริษัทเคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้งจำกัด

section16 -บรวงสรวงยกฉัตร ณ.วัดถำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี

บรวงสรวงยกฉัตร ณ.วัดถำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี

section 17 -บวงสรวงพระภูมิ,ตายาย

บวงสรวงพระภูมิ,ตายาย

บวงสรวงพระพรหม

บวงสรวงพระพรหม

บวงสรวงพระธาตุนาดูน

บวงสรวงพระธาตุนาดูน

วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้น

Section รวมกิจกรรม
     

เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
0
เยี่ยมชม
122,601
เยี่ยมชมวันนี้
103